مرور محصولات و خدمات

ارسال SMS به صورت تکی و گروهی
امکان استفاده خط اشتراکی 100009
امکان استفاده خط اشتراکی 50002040
امکان استفاده خط اشتراکی 2000145
امکان استفاده خط اشتراکی 30002349
ارسال SMS به صورت نظیر به نظیر
ارسال SMS با پیشوند و نام خانوداگی
ارسال SMS طولانی و با زبان های مختلف
تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی
استفاده از پیام های پیش فرض (آماده)
جستجو ،فیلتر و نمایش وضعیت پیام ها
ارسال SMS در تاریخ و ساعت مشخص
ارسال SMS منطقه ای و کدپستی
ارسال به خطوط ایرانسل به صورت شهری
اضافه کردن فیلدهای خاص برای کاربران
مدیریت دفتر تلفن و گروه بندی مخاطبین
ارسال با دکل های BTS ایرانسل
ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت
ارسال SMS های دریافتی به موبایل مدیر
ارسال SMS های دریافتی به ایمیل مدیر
ارسال و مدیریت سامانه از طریق موبایل
ارسال SMS مشاغل شهرها و استان ها
ارسال SMS بین المللی
ارسال کارت ویزیت ،WAP،نظیربه نظیر
ارسال اتوماتیک سالگردهاواخطاریه ها و...
نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه
صندوق انتقادات و پیشنهادات
مسابقات و آزمون های مبتنی بر SMS
تعریف واحد های سازمانی ، مدیریت همکار
خدمات وب سرویس
خدمات هوشمند(هشداردهنده و Divert)
مدیریت کاربران
پشتیبانی 24 ساعته
شارژ آنلاین اعتبار
امکان ایجاد نمایندگی مشابه
ار سال از خطوط
قیمت هر پیامک
قیمت سامانه
مدت اعتبار
هزینه تمدید
پنل پیامکی معمولی
رایگان!
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
5000،3000،2000،1000
16 تومان
رایگان
دائمی
0پنل پیامکی خدماتی
400,000 ریال یکبار
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
5000،3000،2000،1000
14تومان
40000 تومان
دائمی
0پنل پیامکی ویژه
800,000 ریال یکبار
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
5000،3000،2000،1000
13 تومان
80000 تومان
دائمی
0پنل پیامکی نمایندگی
1,200,000 ریال یکبار
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
5000،3000،2000،1000
11تومان
120/000 تومان
دائمی
0