سامانه کسب و پیشه شهرداری دولت آباد نصب و راه اندازی شد
پنجشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۴

سامانه کسب و پیشه شهرداری دولت آباد در استان خراسان رضوی توسط این مجتمع نصب و راه اندازی شد.با نصب این سیستم تمامی فرایندهای مربوط به عوارض کسب و پیشه در این شهرداری به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.


« بازگشت